Skip to main content

Domača stran

Domača stran vaše spletne strani mora jasno in enostavno obiskovalcu sporočati kaj ponujate oziroma kaj lahko “storite” zanj. To, kar zagledamo najprej nas ali popelje v nadaljno branje/raziskovanje ali pa nas preprosto odvrne, saj menimo, da informacij/storitev, ki jih iščemo, tukaj ne bomo našli.

Malokdo prebere vsak stavek, vsako besedo. Zaradi slednjega se na domači strani pogosto uporabijo kakšni vizualni efekti, dobre fotografije, ikone ter le kakšni naslovi z malo vsebine. Krajše stavke oziroma povzetke dodamo v takšni obliki, da obiskovalca potegnejo in s tem želi nadalje raziskovati po spletni strani.

Strukturiranost

Struktura je pri oblikovanju spletne strani zelo pomembno načelo, saj le na tak način vašo vsebino prikažemo na učinkovit in jasen način. Z ustrezno strukturo obiskovalca spletne strani usmerjamo po vaši strani glede na njegovo zanimanje ter interes. Cilj je, da kar išče tudi najde. V ta namen poudarimo najpomembnejše gradnike kot sta logotip, ime podjetja in glavne storitve.

Pomemben vidik dobre stukture ima tudi postavitev gradnikov. Kot primer lahko izpostavimo gumb povpraševanja, da obiskovalec ob želji po interakciji z vami ne išče kontakta po vsej spletni strani. Učinkovito strukturo zaokrožimo z ustrezno barvno paleto spletne strani, da je samo ogrodje spletne strani že na oko privlačno.

Preglednost vsebine

Preglednost vsebine vzpostavimo z ustrezno pisavo, razmiki, postavitvijo. Ni le dovolj, da vsebino zapišemo na stran, saj obiskovalca ne bo pritegnila. V kolikor pa jo ustrezno oblikujemo, dodamo fotografije, poskrbino za ustrezno postavitev in s tem močno dvignemo preglednost, kar vodi v večji interes po branju.

Na preglednost vpliva tudi kontrast med pisavo in ozadjem, velikost besedila, vrsta pisave in poudarjanje pomembnejših gradnikov. Ob upoštevanju vsega naštetega vsebina postane privlačna ter atraktivna za branje.

Preprosto navigiranje

Navigacija na spletne strani oziroma povezanost posameznik gradnikov je pomembna, da lahko enostavno obiskovalca priplejemo do željenega cilja. Zavedati se moramo, kdo je naša ciljna skupina in imeti v mislih, da niso vsi ravno vešči računalniške tehnologije.

Zelo koristno je, da se postavimo v kožo navadnega uporabnika ter preverimo ali je navigiranje po strani dovolj pregledno in enostavno. Za učinkovito navigiranje ne poskrbi le glavni menu, saj je pomembno, da je stran v celoti povezana. V ta namen vključimo povezave na čimveč primernih in ustreznih lokacij, da so obiskovalcu vedno dostopne.

Prilagodljivost napravam

Večina obiskovalcev bo vašo spletno stran obiskala na svojem mobilniku ali tabličnem računalniku. Mobilnik je le naprava, ki je vedno z nami ter se najpogosteje uporablja za “surfanje”. Samega računalnika se poslužujemo večinoma le v domačem okolju. Ključno je torej, da spletna stran na vseh resolucijah izgleda enostavno in učinkovito. Ni dovolj, da le vse gradnike razporedimo enega pod drugega, kot je praksa nekaterih. Vsi zgornji elementi/gradniki, ki smo jih omenili v dosedanji vsebini članka, so prav tako pomebni na manjših resolucijah. Za te jih je seveda treba prilagoditi.

So elementi oziroma gradniki, ki so lahko ključnega pomena ali bo vaše spletno mesto “zaživelo” ali pa bo obiskovalec hitro odšel drugam. Z nami vam bo uspelo spletno stran oživeti  – SPLETOS.

Close Menu

© 2022 Spletos. Vse pravice pridržane.